Stonehenge

 

A Stonehenge Ősritmus Társulat (vagy rövidítve S.Ő.T.) egy időről időre alkalmilag létrejövő felállás, melyben a néhány tagból álló „kemény mag” mindig más-más vendégművészekkel, szólistákkal kiegészülve, a Szintézis Egyesület által szervezett dobünnepeket 2005 márciusa óta rendszeresen végigkíséri. Zeneileg egzotikus (általában véve akusztikus, ősi, népi, törzsi jellegű – melynek általános stílusbeli megközelítése lehetne tán a „neofolk”) hangzásvilágának alapját a különféle ütőhangszerek és a didgeridoo együttzengése adja, melyet minden fellépésen, minden számban a legváltozatosabb más hangszerek is színesítenek. Egyike azon kreatív köröknek, melyek az említett közhasznú egyesület által évek alatt „összehordott” termékeny táptalajból kivirágzottak. Ezidáig az együttes kizárólag néhány különleges koncert erejéig állt össze, s valamennyi tétel nagy része a színpadon – a hely és az idő pillanatnyi behatását visszatükröző – élőben megszült, valamilyen egyszerű, közös témából kiinduló, majd spontán kifejlődő, egyszeri és megismételhetetlen improvizáció. Egységesítésük, címadásuk, összefüggő albummá rendezésük utólag történt meg.

   

Első élő szereplése a Stonehenge-nek 2005. március 20-án volt, a napéjegyenlőségi napi Tavaszhozó Dobünnepen, Budapesten a Pataky István Művelődési Központban (majd szept. 10-én is a PeCsában). Első kiadott megjelenése a zenének 2006-ban, az egyetlen, bár több mint 24 perc hosszúságú szám, az Őszünnep, a Kiyo-Kito Taiko Kaleidoszkóp című DVD-jén (minthogy közös koncerten lett játszva 2006 őszén). Következő évben, tehát 2007-ben pedig elkészült az első saját Stonehenge CD hanganyaga, Megtört jég címmel – egy kilenc számból álló, nyolcvan perces élő válogatás, a legjobban sikerült előadásokból kigyűjtve.


Tényleges gyökerei és szerves előzményei azonban már ennél jóval korábban is megvoltak: az azt megelőző évek során rendszeresen törtük a fejünket egyrészt valamiféle félig-meddig buddhisztikus jellegű szertartászene megalkotásán; másrészt pedig a – már hosszú évek óta létező és aktív – Turunga nevű didgeridoo-kör együtt gyakorló lelkes tagjaival is igen jó kapcsolatot őriztünk. E kapcsolat nemcsak holmi passzív barátságot jelentett, de időnkénti közös fellépésekben is megnyilvánult (például a 2003-as, 2004-es és 2005-ös Petőfi Csarnok-béli DOB-ban a szív 1-2-3. egzotikus ritmusfesztiválokon, vagy a Szintézis Szabadegyetem és Sámándobkör különböző saját egyéb rendezvényein is stb.). A Turunga kör hasonlóképp működött a Szintézis-féle dobkörökhöz olyan szempontból, hogy többségében fiatal és érdeklődő, „civil” tagjai afféle megelőző baráti társaságból verbuválódtak össze, maguknak készítve a saját hangszereiket, és tulajdon elhatározásukból – a tevékenység puszta szeretetéből – spontán gyakorolva együtt (a különbség a hangszer: ami nekünk sámándob, az ő számukra az a didgeridoo volt). Innen származott azután az a néhány vendégművészünk, akikkel a Stonehenge-féle ötvözetet sikeresen megalkottuk együtt. A Turunga kör összetétele sem volt állandó: jöttek-mentek tagok néha náluk is; majd néhány évvel később Gudanjabro néven alakítottak egy együttest.

   

Ugyancsak a megelőző évek során, vissza-visszatérő barátságot ápoltunk Laár Andrással, aki akkortájt a Tűzforrás együttesben zenélt együtt fiával, Laár Dáviddal (aki jazzdobolt). Együttműködésünk ővele is régi keletű: miután a sámándobkörünkben is (mely 1997-ben alakult) a kezdetektől fogva (Somogyi Istvánhoz, Sólyomfi-Nagy Zoltánhoz, és más további segítőkhöz hasonlóan) alkalmanként részt vett, közreműködött, s például a 2002-es (második) Tavaszhozó Dobünnepen már a Kiyo-Kito Taiko és a Tűzforrás is együtt lépett fel, András Erőének című számának ősbemutatójával az Eötvös József Gimnáziumban, András – a legkülönfélébb felállásokban – csaknem minden Pataky- és PeCsa-koncerten is jelen volt az első években. Gitározott, énekelt, tündérfurulyázott – vagy épp csörgőzött. Ugyanilyen visszatérő szereplője más Szintézis-rendezvényeknek. (Különféle furcsa nevű együtteseiben – Tűzforrás, Tűzbálna, Tantra Magyar, Tündér Tantra stb. –, és részint már az azokat is megelőző Javas Zenében és Tündérzenében a társaival ő már számos hasonlóan meditatív és/vagy „neofolkos” stílusjegyet kialakított, melyek azután ez alakuló ötvözetbe is így beleépültek.) Magától értetődő volt tehát, hogy a Stonehenge-ben is benne lesz… Ez így is történt: a csoport egyik fontos pillére vált belőle. Az ifjabbik Laár – Dávid – pedig ekkor már a Kiyo-Kito tagja volt, és legfőképpen ebbéli minőségében volt jelen, a taiko csoport néhány egyéb tagjával együtt (továbbá még néha jazzdobosként is). Dávid szerepe a történetben a taiko- és a didgeridoo-hangzás összeboronálása volt egymással – ami ugyebár egy meglehetős kulcsszerep, a Stonehenge két legfontosabb alaphangszeréről lévén szó.

No de mindez csupán hétköznapi volna, szürke és unalmas, ha a csapat első számú sztárja, mondhatni fő-fő ásza „véletlenül” kimaradt volna belőle: Alexander Horsch. Az egykori NDK-ból kis hazánkba áttelepült, továbbá már többek között Belső-Ázsiát is megjárt, elképesztően sokoldalú és színes egyéniség, hangszerek tucatjaihoz értő és érző kézzel nyúló, mindenféle változatos népzenei/világzenei projektekben otthonosan forgolódó, igazi, született őstehetség, sámánzenész, világutazó. Alighanem – kétségkívül! – neki köszönhetünk legtöbbet. Kár is tovább ragozni: amit ő a doronbbal, a fujarával és a kobozzal – és nem utolsósorban pedig saját torkával – művel, az teljességgel magáért beszél.

Nem szabad még kihagyni a felsorolásból Takaku Keijiro nevét, aki – addigra a Kiyo-Kito művészeti vezetőjeként, és persze tekerőn játszó ismert népzenei művészként is egyaránt – szintén igen sokat tett hozzá a Stonehenge hangzásvilágának végső kiformálódásához, a számok szerkezetét alakító ötleteivel, és változatos, színes effekthangszereivel.

Némely számban játszik rajtuk kívül Szerényi Béla tekerőn, Clemente Gábor ütőhangszereken, Brezovai Zsuzsa pedig csellón; Kis János kavalon; Jersabek Tibor dobokon. Fel-felbukkannak a Szintézis dobkör sámándobosai is… No és akik nem voltak még megemlítve eddig név szerint: László Júlia és Vastag Gábor (taiko részről); Paulinyi Tamás, Fürjes Katalin, Kecskeméti Bea és Olessák Róbert (sámándobos részről); továbbá Szendrey József, Kerekes János, Martin Balázs, Zsarnai Gábor és Homolai Sándor (a didgeridoo-játékosok a Turunga és a Gudanjabro részéről).

Végül pedig aki mindezt összehozta, összefogta, az egésznek az alapkoncepcióját ismételten úttörőként megfogalmazta, megszervezte… stb. – ismételten ki más: Paulinyi Tamás.

Összefoglalva tehát kijelenthetjük, hogy egy közel évtizedes lassú készülődés és kibontakozás utolsó három éve volt a 2005-től 2007-ig tartó aktív időszak, melyben végre akadálytalanul kivirágozhattak eme ritka csemegéjű számok – egyfajta jól megalapozott, türelmesen komoly belső várakozás, érés eredményeként; ám a maga módján mégis kissé megjósolhatatlanul és kiszámíthatatlanul.

2010-ben, a Nagy Bumm fedőnevű (jubileumi) 10. Tavaszhozó Dobünnepen ismételten előadásra került egy Stonehenge-szám, az elmúlt évtizedben zajlott jelentősebb törekvések visszaidézése jegyében. Az elmúlt évek során ezenkívül nem volt egyéb szereplés; azonban azt – tekintve, hogy „hivatalos” módon ez a csoport sosem alakult meg, ezért tehát soha nem tud megszűnni sem, hanem minden egyes alkalommal újra megszületik, más-más felállással, tagsággal – sosem lehet tudni, tartogat-e még a jövő valamit…

 

   

   

 

Olessák Róbert (2010)


  Kiyo-Kito Taiko
2011.07.07.
  
Kiyo-Kito Taiko
  

  Szintézis Sámándobkör
2011.07.07.
  
Szintézis Sámándobkör
  

  Együtteseink brosúra (2010)
2011.07.07.
  
Rövid ismertető brosúra (Kiyo-Kito, Szintézis és Stonehenge) (0.4 MB)
  

Zenék